Hva leser elevene dine?

Hva liker de å lese?
Noe morsomt? Noe lærerikt? Noe spennende?

flickr:3884914286

Hva liker du å lese?
Hva trenger du å lære for å bli en bedre leser og en bedre lærer i lesing?

.