Besjeling

I dikt kan konkrete ting som dyr, planter og "døde" ting, få menneskelige trekk. Dette kaller vi besjeling. På denne måten kan tingene både tenke og føle som oss mennesker.

Eks:

"Skogen tier av sorg"
"Havet vender ryggen til"
"Blomstene strekker seg mot himmelen"

Finn eksempel på besjeling i diktet "Høst" av Arild Nyquist:

På en myr
to gamle strå
holder omkring hverandre
vil ikke dø alene.

I diktet "Tomaten og løken" av Inger Hagerup:

Tomaten henger i solen
og tenker fornøyd som så:
Stappfull av vitaminer
gleder jeg store og små

Men løken ligger i kjelleren
og grubler stumt på sin gåte:
Hva kan være i veien med meg
som bare får folk til å gråte?