Elevdikt I Powerpoint

Elever på 9.trinn har laget egne dikt med bakgrunnsbilde i PowerPoint etter at de hadde jobbet med dikt over en periode. De skulle dikte et dikt der de tok i bruk enkle virkemidler og forklarte dem i notatsiden til PowerPoint.

Elevdiktene