Femraderen

En type kortdikt som har et strengt mønster når det gjelder ordvalg og verselengde. Diktet har fem vers, og kravene til versene er:

Vers 1: ett ord, selve emnet
vers 2: to ord som beskriver emnet
vers 3: tre ord som forteller en handling
vers 4: fire ord som beskriver din følelse om emnet
vers 5: gjentakelse av vers 1

Eks:

Lupe
Rund, tykk
Forstørrer absolutt alt
Alt er smått uten
Lupe
Lupe.gif