Framføring Av Dikt

Disse øvelsene er fine for å få alle elevene i gang med opplesing av dikt. Alle får prøvd seg, og de hører hvor godt eller dårlig forskjellige måter å lese på fungerer. Diktene er av Jan Erik Vold. Kilden til oppgavene er ukjent, har fått kopier fra en kollega.