Mitt Yndlingsdikt

Mauren[http://www.youtube.com/watch?v=tdH2gH1E5-8&feature=player_detailpage]Mauren
Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv
kanskje?

Erling
[[]]

Du må ikke sove av Arnulf Øverland
[[http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.4278.4356&spraak=bm]]
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.4278.4356&spraak=bm
Du må ikke sove

Du var vinden
av Olav H.Hauge

Tomaten og løken av Inger Hagerup

Lyset av Halldis Moren Vesaas