PP- tolkning av dikt

Rugen skjælver av Sigbjørn Obstfelder (tolket av Kristin Anita)

Hentet av Johann Grip

Hentet, dikt av Johann Grip

Det meget populære diktet "Hentet" av Johann Grip

Eit ord av Olav H Hauge
…hvis noen skjønner hvorfor ikke lyden virker, si fra! (Her burde det vært opprettet et forum, hvor vi kunne stilt slike spørsmål…:)

Svar2: Et forum hadde vært en god ide. Jeg ville bare presisere at lasting opp av lyd ikke fungerer like bra i wikidot som i Fronter. Her må lyden pakkes inn i PowerPointen for at den skal høres.
For at lydfilene skal bygges inn i presentasjonen så må man først stille inn PowerPoint til å bygge inn filer som er på opptil 50 mb. Velg verktøy – alternativer og forandre det som står på Koble til lyder med filstørrelse større enn 100 kb til 50 000 kb.
Man kan sjekke dette ved å høyreklikke på et lydikon og velge rediger lydobjekt. Da vil det stå [i presentasjonen] og ikke hvor filen befinner seg.
Generelt er regelen at man alltid skal ha lydfilene og PowerPointfilen i samme mappe, men dette går allikevel ikke når man bruker Wiki. Dette gjelder også bare wav-filer altså ukomprimerte lydfiler og ikke wma eller mp3. For å korte ned filene kan man bruke Audacity. Det ligger veivisere i Fronter.